Wat zijn de kosten bij outsourcing?

25.11.2021

Organisaties die een deel van hun bedrijfsprocessen uitbesteden aan externe specialisten, doen aan outsourcing. Het biedt elke organisatie een mate van flexibiliteit. Het ontzorgt, houdt een bedrijf up-to-date en maakt dat de specialisten zich kunnen richten op hun eigen specialiteit. De andere bedrijfsprocessen zijn immers elders ondergebracht en zijn in deskundige handen. Dit is een meer en meer gewaardeerde manier van werken en denken van organisaties. Vaak is er verwarring met consulting. Hoewel consulting en outsourcing zeker raakvlakken hebben, zijn er ook grote verschillen.

SMARTWEBCVH069

Diensten


De mensen die stellen dat beide diensten precies hetzelfde zijn, hebben het niet bij het rechte eind. Oké, externe partijen worden betaald voor geleverde diensten. Het verschil zit echter in die diensten. Voorbeeld: een bedrijf kampt met een tekort een medewerkers op een bepaalde afdeling. De directie zit met de handen in het haar en roept de hulp van een consultant in. Hij of zij neemt de situatie door en legt de directie vervolgens enkele opties voor om het probleem te verhelpen. Te verhelpen dus, want het probleem is er nog altijd. Het is aan de directie wat die aan het uitgekristalliseerde probleem en het advies van de consultant gaat doen. Uitbesteden is meer ‘doen’. Tekort aan IT'ers? Administratieve krachten of financieel personeel?

Outsourcing betekent directe hulp. Meteen verlichting, meteen deskundige mensen die voor u aan de slag gaan. Het is het probleem bij de wortel aanpakken, meteen aan de slag gaan.


Oplossen


Outsourcing wint terrein binnen kleine en grote organisaties. Behalve een grotere mate van flexibiliteit, bespaart het ook kosten. Over de (berekende) kosten bij outsourcing zijn er weleens misverstanden.


Wat de kosten betreft, rekent men bij outsourcing een uurtarief aan. Let wel: dan is er dat uur ook écht wat gedaan, is er écht een dienst geleverd. Daarnaast geldt dat er een reiskostenvergoeding betaald wordt als outsourcing binnen de eigen organisatie plaatsvindt. In bepaalde gevallen neemt men gehele bedrijfsprocessen over en verhuist zelfs de medewerker mee. Dan is er uiteraard geen sprake van verplaatsingsvergoeding en worden op maat afspraken over de kosten gemaakt.


Flexibel


Men opteert meer en meer voor outsourcing in de zogenaamde piekdrukte, momenten dat een organisatie tijdelijke drukte niet zelf aankan. Gedurende die periode – de projectperiode - kan outsourcing verlichting bieden. Hier maakt men een keuze tussen een vast bedrag per project of een uurtarief van de medewerker. Zaak is dan wel alles helder op papier te zetten voor aanvang van het project. Per uur biedt meer flexibiliteit. Mocht een project namelijk toch net even iets langer duren dan gepland, dan werken de externe medewerkers gewoon door op basis van het uurtarief. Op deze manier hoeven er niet eerst nieuwe afspraken vastgelegd te worden.


Controle


Doorgaans bekijkt men outsourcing per situatie (het is immers maatwerk) en dus nooit standaard gefactureerd. Het is dus ook niet zo dat zogenaamde terugkerende opdrachten steevast voor dezelfde prijs uitgevoerd worden. In de meeste gevallen blijkt outsourcing bijzonder flexibel. Zo is er bijvoorbeeld geen vaststaande minimumduur. Wel trachten we minimaal op weekbasis te werken, in bepaalde gevallen kan het echter ook korter. Er gelden geen vastgestelde kaders over de kosten van outsourcing, noch over de periode van het uitbesteden van werk.


Outsourcing biedt, behalve op de werkvloer, ook financieel dus veel voordelen. De addertjes onder het gras zijn er niet en zijn bovendien door zaken helder op papier te zetten al op voorhand uit te sluiten. De werkwijze geldt als zeer transparant en uiteindelijk keurt de opdrachtgevende organisatie zelf de orderbon goed. Er is dus altijd controle. Kortom: een organisatie weet precies waar het aan toe is en wat de te verwachten kosten bij outsourcing zijn. Ook dat zal elke organisatie een prettig gevoel geven.