Wat zijn de verschillen tussen outsourcing en consulting?

06.01.2022

Organisaties die een deel van hun bedrijfsprocessen uitbesteden aan externe specialisten, doen aan outsourcing. Het biedt elke organisatie een mate van flexibiliteit, het ontzorgt, houdt een bedrijf up-to-date en maakt het dat de eigen specialisten zich kunnen richten op hun eigen specialiteit; de andere bedrijfsprocessen zijn immers elders ondergebracht en zijn in deskundige handen. Dit is een meer en meer gewaardeerde manier van werken en denken van organisaties. Het wordt nogal eens verward met consulting. Hoewel consulting en outsourcing zeker raakvlakken hebben, zijn er ook grote verschillen.


BLOGBERICHT VERSCHILLEN OUTSOURCINGCONSULTING FOTO 1436x0

Diensten

De mensen die stellen dat beide diensten precies hetzelfde zijn, hebben het niet bij het rechte eind. Oké, externe partijen worden betaald voor geleverde diensten. Het verschil zit echter in die diensten. Voorbeeld: een bedrijf kampt met een tekort een medewerkers op een bepaalde afdeling. De directie zit met de handen in het haar en roept de hulp van een consultant in. Hij of zij neemt de situatie door en legt de directie vervolgens een aantal opties voor om het probleem te verhelpen. Te verhelpen dus, want het probleem is er nog steeds. Het is aan de directie wat die aan het uitgekristalliseerde probleem en het advies van de consultant gaat doen. Uitbesteden is meer ‘doen’. Tekort aan ingenieurs? Administratieve krachten of financieel personeel? Outsourcing betekent meteen hulp. Meteen verlichting, meteen deskundige mensen die voor u aan de slag gaan. Het is het probleem bij de wortel aanpakken, meteen aan de slag gaan dus.


Oplossen

Consulting kan zeker nuttig zijn. Organisaties kunnen baat hebben bij het uitgebrachte advies, maar moet dat advies dus nog wel omzetten in daden. Wat weleens wil gebeuren - en waardoor dus ook de verwarring ontstaat- is dat een consultant na het advies gegeven te hebben, zelf een dienst verleent en dus ook zelf in te huren is, zelf een outsourcer is dus. Maar wel na eerst een advies gegeven te hebben dus. In die volgorde. Nog concreter is de uitspraak dat consultancy een mening levert, en outsourcing die mening (het probleem van de organisatie) meteen oplost.

Daarom ook kiezen meer en meer organisaties voor outsourcing; er is immers geen (kostbare) tijd te verliezen bij een probleem binnen de organisatie. De successtory van uitbesteden van delen van bedrijfsprocessen begon met name in de IT-sector, maar breidde zich meer en meer uit. Net zoals kostenbesparing aanvankelijk dé reden was, zijn er nu véél meer redenen zijn waarom organisaties processen uitbesteden om zo de focus op de corebusiness te kunnen houden. Zelfs een instituut als Sony doet anno 2017 aan uitbesteden, sterker nog: het heeft er wellicht zelfs het voortbestaan aan te danken. Kortom: wie meteen actie wil, meteen de vruchten van het inhuren van ‘derden’ wil plukken, zou eerder aan uitbesteden dan aan consulting moeten denken. Consulting kan zeker ook bijdragen aan succes, maar geldt als meer theoretische hulp. Een consultant vertelt u wat u kunt gaan doen om een probleem te tackelen, outsourcing zet de tackle meteen in.