Wat zijn de kosten bij outsourcing?

Organisaties die een deel van hun bedrijfsprocessen uitbesteden aan externe specialisten, doen aan outsourcing. Het biedt elke organisatie een mate van flexibiliteit, het ontzorgt, houdt een bedrijf up-to-date en maakt het dat de eigen specialisten zich kunnen richten op hun eigen specialiteit; de andere bedrijfsprocessen zijn immers elders ondergebracht en zijn in deskundige handen. Dit is een meer en meer gewaardeerde manier van werken en denken van organisaties. Het wordt nogal eens verward met consulting. Hoewel consulting en outsourcing zeker raakvlakken hebben, zijn er ook grote verschillen.

Diensten

De mensen die stellen dat beide diensten precies hetzelfde zijn, hebben het niet bij het rechte eind. Oké, externe partijen worden betaald voor geleverde diensten. Het verschil zit echter in die diensten. Voorbeeld: een bedrijf kampt met een tekort een medewerkers op een bepaalde afdeling. De directie zit met de handen in het haar en roept de hulp van een consultant in. Hij of zij neemt de situatie door en legt de directie vervolgens een aantal opties voor om het probleem te verhelpen. Te verhelpen dus, want het probleem is er nog steeds. Het is aan de directie wat die aan het uitgekristalliseerde probleem en het advies van de consultant gaat doen. Uitbesteden is meer ‘doen’. Tekort aan IT-ers? Administratieve krachten of financieel personeel? Outsourcing betekent meteen hulp. Meteen verlichting, meteen deskundige mensen die voor u aan de slag gaan. Het is het probleem bij de wortel aanpakken, meteen aan de slag gaan dus.

Oplossen

Outsourcing wint terrein binnen kleine en grote organisaties. Behalve een grotere mate van flexibiliteit, bespaart het vaak ook kosten. Over de (berekende) kosten bij outsourcing wil nog weleens misverstand bestaan.

 

Doorgaans wordt wat betreft kosten bij outsourcing heel simpel een uurtarief berekend. Let wel: dan is er dat uur ook écht wat gedaan, is er écht een dienst geleverd. Daarnaast geldt dat er een reiskostenvergoeding betaald wordt als outsourcing binnen de eigen organisatie plaatsvindt. In bepaalde gevallen worden gehele bedrijfsprocessen overgenomen en verhuist zelfs de medewerker mee, dan is er uiteraard geen sprake van verplaatsingsvergoeding en is sprake van een heel andere situatie waarin op maat afspraken over de kosten gemaakt zullen moeten worden. 

Flexibel

Outsourcing wordt ook meer en meer toegepast in de zogenaamde piekdrukte, momenten dat een organisatie tijdelijke drukte niet zelf aan kan. Gedurende die periode – de projectperiode- kan outsourcing verlichting bieden. Ook dan kan per uur gerekend worden, ook kan een vast bedrag per project vastgesteld worden. Zaak is dan wel alles helder op papier te zetten voor aanvang van het project. Per uur biedt meer flexibiliteit. Mocht een project namelijk toch net even iets langer duren dan gepland, dan werken de externe medewerkers gewoon door op basis van het uurtarief en hoeven er niet eerst nieuwe afspraken vastgelegd te worden.

Controle

Doorgaans wordt outsourcing per situatie bekeken (het is immers maatwerk) en dus nooit standaard gefactureerd. Het is dus ook niet zo dat zogenaamde terugkerende opdrachten steevast voor dezelfde prijs uitgevoerd worden. In de meeste gevallen blijkt outsourcing bijzonder flexibel. Zo is er bijvoorbeeld geen vaststaande minimumduur. Wel wordt vaak getracht op minimaal weekbasis te werken, in bepaalde gevallen kan het echter ook korter. Er gelden geen vastgestelde kaders wat betreft de kosten van outsourcing, noch over de periode van het uitbesteden van werk.

Outsourcing biedt behalve op de werkvloer ook financieel dus veel voordelen. De addertjes onder het gras zijn er niet en zijn bovendien door zaken helder op papier te zetten al op voorhand uit te sluiten. De werkwijze geldt als zeer transparant en uiteindelijk keurt de opdracht gevende organisatie zelf de orderbon goed. Er is dus altijd controle. Kortom: een organisatie weet precies waar het aan toe is en wat de te verwachten kosten bij outsourcing zijn. Ook dat zal elke organisatie een prettig gevoel geven.