Dit zijn de sectoren waarin outsourcing bedrijven helpt

16.10.2019

Outsourcing is lang geen nieuw fenomeen. Vroeger spraken we nog over de zogenaamde "make-or-buy" beslissingen, maar de laatste decennia is outsourcing toch eerder geëvolueerd naar een ideale methode om kostenefficiënt bepaalde taken op te vangen en de concurrentiepositie te verstevigen. Smart Solutions fungeert hierbij als pionier in bepaalde sectoren en legt zijn focus dan ook op werkgebieden waar outsourcing ook écht werkt. We leggen een en ander voor jou uit.

SMARTWEBCVH128

Industrie- en machinebouw

We schrijven het begin van de twintigste eeuw: ene Henry Ford bouwt een autofabriek volledig op met interne kennis en expertise. Als innovator bleek dat toen rendabel te zijn, vandaag de dag ligt de situatie natuurlijk volledig anders. Alleen al de toegenomen noodzaak van heel specifieke technische kennis, al dan niet aangevuld met een knap staaltje IT-knowledge, zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om voldoende interne kennis aan te boren. Het is onmogelijk om overal in uit te blinken en dus wordt steeds vaker externe kennis geraadpleegd. Outsourcing is hier een goedkoop en valabel alternatief om heel specifieke expertises en bekwaamheden tijdelijk in de eigen onderneming te introduceren. Professioneel vakmanschap, noemen we dat dan.

Outsourcing: meer dan enkel IT

Voedingssector


Ook in de voedingssector heeft outsourcing al meermaals zijn dienst bewezen. In de praktijk merken we dat het gaat om een zogenaamd tweeluik: gebruik maken van outsourcingdiensten om bepaalde piekmomenten op te vangen enerzijds en de groeiende nood aan heel specifieke kennis anderzijds. In het eerste geval kan het bijvoorbeeld simpelweg gaan om het opvangen van hogere productievereisten tijdens de feestdagen. Toch merken we, zeker in het tweede geval, dat het aanspreken van externe kennis en ervaring vaak soelaas kan bieden. Of het dan gaat over het opzetten van de machines van een nieuwe productielijn of het ondersteunen van de boekhouding: Smart Solutions helpt heel wat bedrijven uit de voedingssector dankzij doorgedreven outsourcing.


Biotechnologie

Wist je dat we zelfs in hoogtechnologische industrieën als de biotechnologie aan de slag zijn? Nee, we zijn nog niet aan het hoofdstuk ‘outsourcen van ingenieurs’ gekomen, dat volgt in de nabije toekomst nog. Maar het klopt wel dat onze straffe medewerkers van Smart Solutions wel al actief zijn bij klanten uit de bio-industrie. Onze flexibiliteit en onze expertise kan gewoonweg élke klant dienen. Groot of klein, visionair of behoudsgezind, klassieke industrie of innovatief project: contacteer Smart Solutions en je zal snel merken dat we heel wat goeds voor jou kunnen betekenen.


Openbare diensten en publieke sector


Met militairen op straat en agenten die overuren draaien, loeit het kerntakendebat opnieuw op. Steeds meer neuzen wijzen in dezelfde richting: outsourcing blijkt het ultiem tovermiddel te zijn om opnieuw een efficiëntere overheid te creëren. Niet-specifieke taken outsourcen om de focus opnieuw bij de kern van de openbare dienstverlening te leggen, het kan alleen de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen. Het feit dat overheden steeds meer inzetten op het outsourcen van diensten en taken toont het dan ook aan: outsourcing werkt écht.